Καταδίκες και ποινές για παραβάσεις της νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε τις ποινικές διώξεις εργοδοτών και διευθυντών εταιρειών, που παρέβηκαν τις διατάξεις της νομοθεσίας, οι οποίες αφορούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Ως αποτέλεσμα των διώξεων αυτών, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού καταδίκασε μέσα στο 2022 τα ακόλουθα πρόσωπα:

Την εταιρεία «A TO Z CLEAN LTD», που δραστηριοποιείται στον τομέα πλυσίματος και σιδερώματος ρούχων, σε συνολικό πρόστιμο €6.500, για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών και των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (χρησιμοποίηση κατά την εργασία εξοπλισμού εργασίας) Κανονισμών που προκάλεσαν τον σοβαρό τραυματισμό εργοδοτούμενού της και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενούς της και άλλα πρόσωπα:

(α) Παράλειψη εκπόνησης γραπτής εκτίμησης των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων και καθορισμού προληπτικών και προστατευτικών μέτρων που έπρεπε να ληφθούν.

(β) Παράλειψη εφαρμογής κατάλληλου συστήματος ασφάλειας ή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων για τη βελτίωση των θεμάτων ασφάλειας, υγείας και ευημερίας των εργοδοτουμένων της.

(γ) Παράλειψη παροχής πληροφοριών, οδηγιών και επιτήρησης για την ασφάλεια και την υγεία των εργοδοτουμένων της.

(δ) Παράλειψη να εφοδιάσει τη μηχανή σιδερώματος σεντονιών με προφυλακτήρα μπροστά από τους περιστρεφόμενους κυλίνδρους, στο χώρο τροφοδοσίας της μηχανής με σεντόνια που να εμποδίζει την πρόσβαση στις επικίνδυνες ζώνες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό και ακρωτηριασμό του αριστερού χεριού εργοδοτούμενού της.

  1. Την εταιρεία «LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD», που δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής πλαστικών, σε συνολικό πρόστιμο €7.000 για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων που προκάλεσαν τον σοβαρό τραυματισμό εργοδοτούμενού της και έθεσαν σε κίνδυνο πρόσωπα στην εργασία:

(α) Παράλειψη παροχής ασφαλούς μηχανήματος και ασφαλούς μεθόδου εργασίας με αποτέλεσμα εργοδοτούμενός της, στην προσπάθεια του να καθαρίσει υπολείμματα υλικού από τη βάση μηχανής ανάμιξης κόκκων πλαστικού, να υποστεί ακρωτηριασμό αριστερού αντιβραχίονα όταν εκκίνησε στιγμιαία ο κοχλίας του μηχανήματος.

(β) Παράλειψη παροχής ασφαλούς μηχανήματος, δηλαδή μηχανής ανάμιξης κόκκων πλαστικού και ασφαλούς μεθόδου εργασίας.

  1. Την εταιρεία «ALUSTEEL (CYPRUS) LTD», που δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής και τοποθέτησης αλουμινίων, σε συνολικό πρόστιμο €8.000 για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών και των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων που προκάλεσαν τον σοβαρό τραυματισμό εργοδοτούμενού της και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενούς της και άλλα πρόσωπα στην εργασία:

(α) Παράλειψη παροχής ασφαλούς μεθόδου εργασίας κατά την αποσυσκευασία των θυρών από αλουμίνιο και γυαλί από ξύλινη παλέτα, χρησιμοποιώντας την ειδική μεταλλική κατασκευή σχήματος «Α», ώστε οι θύρες αυτές να τοποθετούνταν και να παρέμεναν υπό κλίση, με αποτέλεσμα τη μετακίνηση και πτώση τους πάνω σε εργοδοτούμενό της και το σοβαρό τραυματισμό του.

(β) Παράλειψη καθορισμού προληπτικών και προστατευτικών μέτρων που έπρεπε να ληφθούν, με βάση τη γραπτή εκτίμηση των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων και ειδικά των εργασιών που αφορούσαν στις εργασίες για τη μεταφορά, αποσυσκευασία και τοποθέτηση των θυρών από αλουμίνιο και γυαλί.

(γ) Παράλειψη παροχής κατάλληλων οδηγιών και επιτήρησης για τις εργασίες μεταφοράς, αποσυσκευασίας και τοποθέτησης των θυρών από αλουμίνιο και γυαλί σε κτηριακό συγκρότημα.

  1. Την εταιρεία «AMIC CONTRACTORS», που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, σε συνολικό πρόστιμο €6.000, για την πιο κάτω παράβαση των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ελάχιστες προδιαγραφές για προσωρινά ή κινητά εργοτάξια) Κανονισμών που προκάλεσαν τον σοβαρό τραυματισμό εργοδοτούμενου άλλης εταιρείας:

(α) Παράλειψη διασφάλισης ότι η εταιρεία, η οποία ανέλαβε ως υπεργολάβος την εκτέλεση εργασιών για την κατασκευή και τοποθέτηση αλουμινένιων πορτοπαραθύρων εφάρμοσε ασφαλείς μεθόδους εργασίας κατά την αποσυσκευασία των θυρών από αλουμίνιο και γυαλί από την ξύλινη παλέτα, χρησιμοποιώντας την ειδική μεταλλική κατασκευή σχήματος «Α», ώστε οι θύρες αυτές να τοποθετούνταν και να παρέμεναν υπό κλίση, με αποτέλεσμα τη μετακίνηση και πτώση τους πάνω σε εργοδοτούμενο της εταιρείας και τον σοβαρό τραυματισμό του.

  1. Την εταιρεία «C.M.S. FROUTOPIA TRADING LTD», που δραστηριοποιείται στον τομέα παρασκευής και πακεταρίσματος χυμών και σαλατών, σε συνολικό πρόστιμο €6.000 για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (χρησιμοποίηση κατά την εργασία εξοπλισμού εργασίας) Κανονισμών, των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών και των περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμων που προκάλεσαν τον σοβαρό τραυματισμό εργοδοτούμενού της και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενούς της και άλλα πρόσωπα:

(α) Παράλειψη παροχής επαρκούς εκπαίδευσης στους εργοδοτούμενούς της και κατάλληλης πληροφόρησής τους, όσον αφορά μηχανή πακεταρίσματος, ώστε οι εργοδοτούμενοι να γνωρίζουν επαρκώς τους κινδύνους που συνεπάγονται από τη χρησιμοποίηση του μηχανήματος με αποτέλεσμα εργοδοτούμενή της να υποστεί ακρωτηριασμό τριών δαχτύλων του αριστερού χεριού όταν αυτό παγιδεύτηκε από τον μηχανισμό σφραγίσματος του νάιλον.

(β) Παράλειψη παροχής επιτήρησης στους εργοδοτούμενούς της που ασχολούνταν με εργασίες σε μηχανή πακεταρίσματος.

(γ) Παράλειψη να έχει στη διάθεσή της γραπτή εκτίμηση των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων και ειδικά για τις εργασίες που αφορούσαν στη χρησιμοποίηση μηχανής πακεταρίσματος.

(δ) Παράλειψη να ασφαλιστεί με οποιονδήποτε ασφαλιστή έναντι της ευθύνης της για ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια σε κάθε εργοδοτούμενό της.

  1. Την εταιρεία «ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ & ΥΙΟΙ», που δραστηριοποιείται στον τομέα παρασκευής επεξεργασίας λίθων (πέτρας), σε συνολικό πρόστιμο €10.000 για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών και των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων που προκάλεσαν τον σοβαρό τραυματισμό εργοδοτούμενού της και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενούς της:

(α) Παράλειψη εφαρμογής ασφαλούς μεθόδου εργασίας κατά τη διαδικασία μεταφοράς ογκόλιθου για την τοποθέτησή του στη βάση του δίσκου κοπής λίθων με αποτέλεσμα εργοδοτούμενός της να τραυματιστεί σοβαρά όταν μέρος του ογκόλιθου αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω του.

(β) Παράλειψη παροχής κατάλληλων οδηγιών και επαρκούς εκπαίδευσης για τις εργασίες μεταφοράς των ογκόλιθων και την τοποθέτησή τους στις βάσεις (τράπεζες εργασίας) των δίσκων κοπής λίθων.

(γ) Παράλειψη καθορισμού προληπτικών και προστατευτικών μέτρων που έπρεπε να ληφθούν με βάση τη γραπτή εκτίμηση των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων και ειδικά τη διεξαγωγή εργασιών για τη μεταφορά ογκόλιθων στους δίσκους κοπής λίθων.

  1. Έναν εργοδότη σε συνολικό πρόστιμο €5.000 για παραβάσεις των προνοιών της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

  1. Έναν διευθυντή σε φυλάκιση 2 μηνών με τριετή αναστολή για παραβάσεις των προνοιών της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

Σ.Ο

Τελευταία Ενημέρωση: 17 Αυγούστου 2022 - 12:20

Πηγή: ΓΤΠ

Τελευταιες Ειδησεις

23 Απριλίου
Δεν είναι εφικτή η απομάκρυνση ενός και πλέον εκατομμυρίου αμάχων από τη Ράφα
22:47
Τίτλοι Ειδήσεων: Τρίτη 23 Απριλίου 2024
22:00
Μεγάλη επιτυχία για την τριήμερη Έκθεση Τουρισμού -Πέραν των 10.000 επισκεπτών
21:58
Τηλεφωνική επικοινωνία Νίκου Δένδια με Λόιντ Όστιν - Αναδείχθηκε ο ρόλος της Ελλάδας
21:53
Οι πλούσιες χώρες χρωστούν 500 δις δολάρια στις φτωχές χώρες για την κλιματική αλλαγή
21:27
Ο Ζοζέπ Μπορέλ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τους αμάχους στη Γάζα
21:13
Διακοπές ηλεκτροδότησης την Παρασκευή σε κοινότητες Λεμεσού - Λάρνακας
20:37
Κοκτέιλ Αφρικανικής σκόνης και ψηλών θερμοκρασιών σε περιοχές της Ελλάδας
20:14
Νέα Υόρκη: Διαδηλώσεις φοιτητών υπέρ των Παλαιστινίων - 130 συλλήψεις
20:07
Φόρο τιμής στους αιχμαλώτους της εισβολής του '74, απέτισε ο Πρ. Χριστοδουλίδης
20:01
Νεκροί μαχητές της Χαμάς από πλήγματα ακριβείας του Ισραηλινού στρατού
18:34
«Χίτλερ της εποχής μας ο Νετανιάχου», επιμένει ο Ερντογάν
17:46
Όλες οι ειδήσεις

Video on Demand

Η υπηρεσία ΡΙΚFLIX δίνει την ευκαιρία στους τηλεθεατές που κατέχουν έξυπνες τηλεοράσεις οι οποίες υποστηρίζουν την εφαρμογή της υβριδικής τηλεόρασης (HbbTV) με την χρήση του κόκκινου κουμπιού -που βρίσκεται στο κάτω μέρος του τηλεκοντρολ-να μεταφέρονται σε διαδυκτιακό περιβάλλον απο όπου μπορούν να παρακολουθήσουν εταιροχρονισμένα τα προγράμματα του ΡΙΚ.

Όταν κάποιος τηλεθεατής είναι συντονισμένος στις συχνότητες τις Επίγειας Ψηφιακής Πλατφόρμας (DVB-T) του ΡΙΚ και παρακολουθεί ΡΙΚ 1 , ΡΙΚ 2 ή ΡΙΚHD και ο δέκτης του υποστηρίζει την εν λόγω εφαρμογή στο κάτω μέρος της οθόνης του θα παρουσιαστέι για λίγα δευτερόλεπτα ένα εικονίδιο που θα τον καλέι να πατήσει το κόκκινο κουμπί. Πατώντας το κόκκινο κουμπί εισέρχεται στην πλατφορμα ΡΙΚFLIX. Σε περίπτωση που ο τηλεθεατής θέλει να επανέλθει στην ζωντανή ροή εκπομπής θα πρέεπι να ξαναπατήσει το κόκκινο κουμπί.